Home / Hoạt động hội / HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VIỆT NAM CHÍNH THỨC LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN MTTQ VIỆT NAM

HIỆP HỘI BỆNH VIỆN TƯ NHÂN VIỆT NAM CHÍNH THỨC LÀ TỔ CHỨC THÀNH VIÊN MTTQ VIỆT NAM

Ngày 6/1, Hội nghị lần thứ 8, khóa VIII Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Trước đó, hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc giữ chức Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp thương kiện toàn một số nhân sự Ủy ban và Đoàn Chủ tịch; hiệp thương thống nhất công nhận Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bieu-quyet-thong-qua-HHBVTNVN

Ảnh: Biểu quyết tán thành Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam là thành viên MTTQ Việt Nam

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đệ – Ủy viên ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam đã thống nhất cao với đánh giá tổng kết của MTTQ Việt Nam năm 2017. Đồng thời  ông  mong muốn MTTQ Việt Nam là tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, làm tốt nhiệm vụ đề xuất thể chế hóa quy định những nội dung cần giám sát phản biện xã hội; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức thực hiện; tăng giám sát vụ việc qua giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị của cử tri và nhân dân; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh; vấn đề báo chí, dư luận đang quan tâm, nhân dân đang bức xúc, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí tăng đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Ong De phat bieuẢnh: Ông Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại Hội nghị

Video bài phát biểu đầy đủ của Ông Nguyễn Văn Đệ –  – Ủy viên ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam tại Hội nghị: https://www.youtube.com/watch?v=rkZ27x0OVOk

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam./.