Home / Sự kiện / Hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng phòng chống dịch bệnh Covid-19

Hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng phòng chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:     Các Quý hội viên Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Ngày 06/8/2020, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) có Công văn số 66/CV-BVTN về việc chung tay hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó kêu gọi các hội viên Hiệp hội chia sẻ, hỗ trợ cung cấp khẩu trang y tế N95, quần áo bảo hộ phòng chống dịch, góp phần cùng cán bộ y, bác sỹ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng vượt qua khó khăn để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để công tác vận động, hỗ trợ được thuận lợi, nhanh chóng, hiệu quả, theo sự thống nhất của Ban Thường trực Hiệp hội, việc tiếp nhận ủng hộ sẽ được thực hiện với hình thức hỗ trợ bằng tiền và chuyển khoản về tài khoản của Hiệp hội (theo địa chỉ: Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam. Số tài khoản: 50210000035684 –  Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Lam Sơn Thanh Hóa). Sau khi tiếp nhận tiền hỗ trợ của các đơn vị hội viên, Văn phòng Hiệp hội sẽ là đầu mối liên hệ mua khẩu trang y tế N95, quần áo bảo hộ phòng chống dịch và chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng.

Rất mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các Quý hội viên.

Trân trọng cảm ơn!