Home / Hội viên / Phòng khám đa khoa quốc tế Phú Lộc

Bệnh viện y khoa Bác sĩ gia đình

Bệnh viện y khoa Bác sĩ gia đình
số 73, Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, tp Đà Nẵng