Home / Hội viên / Phòng khám đa khoa Nguyễn Trọng Thọ

Bệnh viện Đa khoa gia đình

Bệnh viện Đa khoa gia đình
số 73, Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, tp Đà Nẵng