Home / Hội viên / Phòng khám đa khoa Nguyễn Trọng Thọ

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Hoàng Viết Thắng
187 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế
054.3931133
(054) 3931155
hospitalhvt@gmail.com
http://www.hvthospital.com.vn/