Home / Hội viên / BỆNH VIỆN MẮT KỸ THUẬT CAO HÀ NỘI

Công ty CP Hàng Kênh và Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hải Phòng

Công ty CP Hàng Kênh và Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hải Phòng
124 Nguyễn Đức Cảnh – Lê Chân – Hải Phòng
(0313) 955 888
contact@hih.com.vn
http://hih.vn/