Home / Hội viên / Phòng khám đa khoa quốc tế Phú Lộc

Công ty CP Hàng Kênh và Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hải Phòng

Công ty CP Hàng Kênh và Bệnh viện đa khoa Quốc Tế Hải Phòng
124 Nguyễn Đức Cảnh – Lê Chân – Hải Phòng
(0313) 955 888
contact@hih.com.vn
http://hih.vn/