Home / Tin tức / Tin hiệp hội / Nghị quyết số 30/NĐ – CP của Thủ tướng Chính Phủ

Nghị quyết số 30/NĐ – CP của Thủ tướng Chính Phủ

Thủ tướng chính phủ đã chính thức ký ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2019, số 30/NQ – CP ngày 11/5/2019. Trong đó, quy định rõ về thanh toán dịch vụ Y tế tuân thủ luật giá, theo giá dịch vụ (tại điểm 11, trang 10) theo đó:

11. Về vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Thông tư liên tịch số 15/2018/TT-LT của Bộ Y tế.

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn để Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế theo đúng quy định của pháp luật về giá, về bảo hiểm y tế theo số lượng dịch vụ đã được giám định và mức giá quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Thông tư số 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những quy định bất cập về định mức kinh tế – kỹ thuật để kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế trong quý III năm 2019, trong đó quy định rõ định mức bắt buộc phải tuân thủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, của cơ sở khám, chữa bệnh, tránh gây thất thoát, lãng phí quỹ bảo hiểm y tế”.

Do đây là nội dung quan trọng, do vậy Văn phòng Hiệp Hội xin tổng hợp và thông báo cho các thành viên Hiệp Hội được biết./.

File đính kèm: Nghị Quyết 30 Chính Phủ