Home / Tin tức / Tin hiệp hội / Phải công khai giá dịch vụ y tế tại nơi tiếp nhận, thanh toán của CSKCB

Phải công khai giá dịch vụ y tế tại nơi tiếp nhận, thanh toán của CSKCB

Phải công khai giá dịch vụ y tế tại nơi tiếp nhận, thanh toán của CSKCB. Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Chỉ thị 10/CT-BYT về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Theo đó, để kịp thời ngăn chặn hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi BHYT và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến phải:

  • Có kế hoạch kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác KCB BHYT;
  • Kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện; kiểm soát việc kê đơn, sử dụng thuốc, chỉ định xét nghiệm,…;
  • Lập bảng kê chi phí KCB của người bệnh chính xác, công khai, minh bạch, phải có chữ ký xác nhận của người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân và cung cấp cho người bệnh 01 bản;
  • Công khai Bảng giá dịch vụ y tế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại nơi tiếp nhận bệnh nhân và nơi thanh toán. Bảng giá dịch vụ y tế phải rõ ràng, dễ đọc, dễ thấy.

Chi tiết xem tại: Chỉ thị 10/CT-BYT ban hành ngày 09/9/2019.

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội