Home / Tin tức / Tin hiệp hội / Thông tin các đơn vị cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn phục vụ người dân phòng chống dịch COVID-19.

Thông tin các đơn vị cung cấp khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn phục vụ người dân phòng chống dịch COVID-19.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khẩu trang vải, ngày 27/3/2020, Bộ Công thương có Công văn số 2225/BCT-TTTN về việc kết nối cung cầu khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn phục người dân phòng, chống dịch Covid-19. (Kèm theo Danh sách các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn và khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn).

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam thông tin đến các đơn vị hội viên có nhu cầu sử dụng cho người dân đến khám, chữa bệnh hoặc giao dịch làm việc chủ động liên hệ với các đơn vị trong danh sách để tìm hiểu và đặt mua.

(Gửi kèm theo Danh sách các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải do Bộ Công thương cung cấp – Danh sách DN SX Khẩu trang vải update 27 03 2020 (1))

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội./.