Home / Tin tức / Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

 

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 11/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, thông tư này đã thay đổi một số mức phí thẩm định trong lĩnh vực y tế như sau:

  • Thẩm định cấp giấy phép khảo nghiệm hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế là 3.500.000 đồng/hồ sơ (hiện nay là 2.000.000 đồng);
  • Thẩm định cấp mới giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng, y tế là 11.000.000 đồng/hồ sơ (hiện nay là 8.000.000 đồng);
  • Thẩm định xác nhận nội dung quảng cáo hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế là 600.000 đồng/hồ sơ (hiện nay là 1.000.000 đồng);
  • Thẩm định đăng ký lưu hành bổ sung đối với các trường hợp: Thay đổi tên, địa chỉ đơn vị sản xuất, đơn vị đăng ký; thay đổi quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành;… là 2.500.000 đồng/lần (hiện nay là từ 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng)

Chi tiết xem tại Thông tư 11/2020/TT-BTC  có hiệu từ 06/4/2020.

Tham khảo nguồn theo đường link

11_2020_TT-BTC_436275