Home / Tin tức / Thư chúc mừng của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2020)

Thư chúc mừng của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2020)

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2020), Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Vũ Tiến Lộc đã có thư chúc mừng gửi tới tất cả các doanh nhân trên cả nước.

Toàn văn thư chúc mừng:

Nguồn: VCCI Việt Nam