Home / Sự kiện / Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COvid – 19 theo nội dung Công văn số 991/KCB – QLHN ngày 29/7/2020 của Cục QLKCB – Bộ y tế

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COvid – 19 theo nội dung Công văn số 991/KCB – QLHN ngày 29/7/2020 của Cục QLKCB – Bộ y tế

Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) nhận được Coog văn hỏa tốc 991/KCB – QLHN ngày 29/7/2020 của Cục quản lý KCB – Bộ y tế về việc thực hiện công điện số 1158/CĐ – BCĐQG về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COvid – 19 trong cơ sở khám, chữa bệnh (KCB). Theo đó, Cục quản lý KCB đề nghị các Sở y tế tỉnh, thành phố khẩn trương quán triệt, chỉ đạo các cơ sở KCB tư nhân trên địa bàn đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid – 19.

Hiệp hội chuyển nội dung Công văn số 991/KCB – QLHN của Cục quản lý KCB đến các đơn vị hội viên biết, phối hợp với Sở y tế địa phương thực hiện, đảm bảo hoạt động KCB kịp thời và an toàn cho người bệnh, góp phần cùng Chính Phủ, Bộ y tế đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc , đề nghị các hội viên thông tin về Văn phòng Hiệp hội để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

(Gửi kèm Công văn số 991/KCB – QLHN ngày 29/7/2020 của Cục quản lý KCB – Bộ y tế)

da_ky_cvrn-2020-991-1 (1)

65.CV-BVTN