Home / Tin tức / THỰC HIỆN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID -19

THỰC HIỆN CHI PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH COVID -19

Văn phòng Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam nhận được công văn số 1219/BHXH – CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 17/4/2020 về việc thực hiện chi phí khám chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch Covid – 19.

Văn phòng Hiệp hội gửi tới các hội viên quan tâm được biết và thực hiện./.

Toàn văn bản: 1219.BHXH-CSYT

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội./.