Home / Sự kiện / THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH

Ngày 19 tháng 09 năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 3401/BHXH-CSYT về việc báo cáo tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT. Theo đó, sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát theo các nội dung phản ánh về tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT của các cơ quan báo chí, BHXH Việt Nam đã có thông báo kết quả tới Bộ Y tế, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) và các đơn vị liên quan, trong đó có đơn vị hội viên Hiệp hội.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và sử dụng quỹ BHYT hợp lý, hiệu quả, Hiệp hội đề nghị các đơn vị hội viên thực hiện một số nội dung sau:

  1. Thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế và Công văn số 59/CV-BVTN ngày 21/8/2019 của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam về tăng cường chấn chỉnh, quản lý, sử dụng Quỹ BHYT.
  2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến mỗi cán bộ, y bác sỹ, điều dưỡng nhân viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung liên quan đến KCB BHYT theo quy định của Luật bảo hiểm y tế, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 18/8/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về Hướng dẫn áp dụng Điều 214 về Tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về Tội gian lận BHYT và Điều 216 về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ Luật hình sự và các quy định khác của pháp luật.
  3. Tích cực phối hợp với Sở Y tế, cơ quan BHXH địa phương trong hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác KCB; đấu thầu, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế và thanh toán chi phí KCB BHYT tại các đơn vị; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức lợi dụng kẽ hở của chính sách BHYT và cơ chế quản lý của đơn vị hội viên để thực hiện các hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT.
  4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong KCB; bảo đảm công khai, minh bạch các danh mục dịch vụ y tế và giá các dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện những sai sót, trùng lặp trong thanh toán chi phí KCB BHYT để chấn chỉnh, xử lý.
  5. Đối với các đơn vị hội viên còn vướng mắc trong hoạt động thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT, đề nghị chủ động phối hợp với Sở Y tế, cơ quan BHXH địa phương để kịp thời giải trình, làm rõ, đảm bảo công khai, minh bạch trước dư luận, tránh gây hậu quả xấu, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành y tế, cơ quan BHXH và Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị hội viên tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời báo cáo những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về Văn phòng Hiệp hội./.

File đính kèm

1.CV 59 HHBV

2.CV 74 HHBV