Home / Sự kiện / GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG TẠM ỨNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CHI PHÍ KCB BHYT

GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG TẠM ỨNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CHI PHÍ KCB BHYT

Ngày 31/1/2023 Hiệp hội Bệnh viện có công văn số 09/CV – BVTN gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số cơ quan ban ngành có liên quan về việc đề nghị quan tâm giải quyết vướng mắc trong tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ, tỉnh Bắc Giang.

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) nhận được công văn số 12/CV – CTLQ của Bệnh viện Y học cổ truyền LaQ (Bệnh viện LanQ) về việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT.

Theo báo cáo của Bệnh viện LanQ, ngày 18/3/2023 UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT tại Bệnh viện LanQ (hội nghị có sự tham gia của các sở, ngành trong tỉnh gồm: Sở Y tế, BHXH tỉnh, Thanh tra tỉnh và Bệnh viện LanQ). Trên cơ sở kết quả hội nghị, ngày 19/3/2023 UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản số 320/UBND – KGVX gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó đề nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí cho cơ sở KCB BHYT, giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí cho cơ sở KCB BHYT, giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần Y dược LanQ và một số cơ sở KCB BHYT…..

Toàn văn công văn: CV 09 giải quyết vướng mắc LanQ (LanQ)_20230131_0001

Kèm theo các văn bản:

1.Cv 12 Gui HHBV tu nhan VN 30.1.2023_0001

2.CV gui BHXH VN – LanQ (sonm)(19.01.2023_16h40p31)_signed_signed_signed_signed_signed