Home / Hoạt động hội / Thông báo

Thông báo

CÔNG VĂN 4736 HƯỚNG ĐẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ 13, 14

  Bộ Y tế đã ban hành Công văn 4763/BYT-KH-TC về việc triển khai Thông tư 13/2019/TT-BYT và Thông tư 14/2019/TT-BYT quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, mức giá tối đa quy định tại thông tư 14/2019/ TT-BYT bằng mức giá quy định tại Thông ...

THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG KÝ HỢP ĐỒNG KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, năm 2016 số lượng cơ sở khám chữa bệnh tư nhân khám chữa bệnh BHYT là 418 cơ sở, trong đó có 272 phòng khám và 146 bệnh viện, tương đương bệnh viện hạng 2 là 63 cơ sở và bệnh viện hạng 3 là ...

HỘI THẢO “KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN – NHÌN TỪ CHÍNH SÁCH Y TẾ” VÀ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG HỘI NĂM 2017

        Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đến năm 2020 đã khẳng định: Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển ...