Home / Hội viên / PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CHÂU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC SƠN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚC SƠN
Công ty cổ phần y tế Phúc Sơn – Phòng khám đa khoa Phúc Sơn
xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
0366.513.892
pkdkphucson@gmail.com
10/01/2011
1000932886

 

Công ty cổ phần y tế Phúc Sơn – Phòng khám đa khoa Phúc Sơn

Mã số thuế: 1000932886

Địa chỉ: xã Thụy Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ngày thành lập: 01/10/2011

Điện thoại: 0366.513.892

Giám đốc: BSCKI.Đặng Thi Thoi