Home / Hội viên / BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN (NGHỆ AN)

Bệnh viện đa khoa An Phước Bình Thuận

Bệnh viện đa khoa An Phước Bình Thuận
235 Trần Phú – Phan Thiết – Bình Thuận
(84-62) 831.056
(84-62) 831.057
http://www.anphuochospital.com/