Home / Hội viên / Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích

Bệnh viện đa khoa An Phước Bình Thuận

Bệnh viện đa khoa An Phước Bình Thuận
235 Trần Phú – Phan Thiết – Bình Thuận
(84-62) 831.056
(84-62) 831.057
http://www.anphuochospital.com/