Home / Hội viên / Bệnh viện TWG Long An

Bệnh viện đa khoa Đông Âu

Bệnh viện đa khoa Đông Âu
98 Mai Lão Bạng, TP.Vinh, Nghệ An
0383.847799
0383 515 699
hongtranhtc@gmail.com
http://benhviendongau.com

1. Tên hiệu: Bệnh viện đa khoa tư nhân Đông Âu
– Tên thường gọi: Bệnh viện đa khoa Đông Âu
2. Địa điểm: Số 98, Đường Mai Lão Bạng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
3. Diện tích đất:
– Diện tích mặt bằng: 5.377 m2; Diện tích xây dựng: 4.500 m2
– Qui mô Bệnh viện: 100 giường
– Diện tích bình quân mỗi giường bệnh: 69 m2/giường bệnh

Tầm nhìn

Dẫn đầu về đội ngũ nhân sự và chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp trong khu vực.