Home / Hội viên / Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (Hà Tĩnh)

Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà (Hà Tĩnh)
Số 46 Phan Kính, Nam Hồng, Hồng Lĩnh
0786.039.115
Congtytnhhtama@gmail.com