Home / Hội viên / Phòng xét nghiệm quốc tế GENTIS trực thuộc công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền

Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích

Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích
Số 505 A, đường Giải Phóng, P. Trường Thi, Tỉnh Nam Định
02286535555
benhvienngocbich@gmail.com
05/04/2022