Home / Hội viên / PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CHÂU

Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn

Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn
Số 14 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An