Home / Hội viên / BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH QUẢNG BÌNH

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic

Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic
183 Bà Triệu, Phường 3, Tp Bạc Liêu
07813 820 225
07813 954 244
http://medicbaclieu.com/