Home / Hội viên / Phòng xét nghiệm quốc tế GENTIS trực thuộc công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền

Bệnh viện đa khoa Thiên Đức

Bệnh viện đa khoa Thiên Đức
161 Phùng Hưng – Phúc La – Hà Đông – Hà Nội
04.2214.7777
http://benhviendakhoathienduc.vn/