Home / Hội viên / Phòng xét nghiệm quốc tế GENTIS trực thuộc công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI CƠ SỞ II

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI CƠ SỞ II
72 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
1900 277227
024 7777 72 27
tuvan@mathanoi2.vn
mathanoi2.vn