Home / Hội viên / Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích

Bệnh viện Mắt Sông Cầu

Bệnh viện Mắt Sông Cầu
143- Hoàng Quốc Việt- P. Thị Cầu-TP. Bắc Ninh- Bắc Ninh
0982.948.559
bvmatsongcau@gmail.com