Home / Hội viên / Phòng xét nghiệm quốc tế GENTIS trực thuộc công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền

Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận

Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
43R/2 - 43R/4 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
(028) 6285 6262
info@myducphunhuan.vn