Home / Hội viên / Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích

Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận

Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận
43R/2 - 43R/4 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
(028) 6285 6262
info@myducphunhuan.vn