Home / Hội viên / BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN (NGHỆ AN)

Bệnh viện Phụ Sản Tâm Phúc Hải Phòng

Bệnh viện Phụ Sản Tâm Phúc Hải Phòng
Số 10 Hồ Sen, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng, Hải Phòng
031. 3611 618
phusantamphuc@gmail.com
http://phusantamphuc.vn/