Home / Hội viên / Phòng khám Chuyên khoa Tâm thần BS Uân

Bệnh viện Quốc tế phương Châu

Bệnh viện Quốc tế phương Châu
Số 204- 206 Trần Phú, Phường Cái Khế, Q.Ninh Triều, TP Cần Thơ