Home / Hội viên / Phòng khám Chuyên khoa Tâm thần BS Uân

Bệnh viện Đa khoa gia đình

Bệnh viện Đa khoa gia đình
số 73, Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, tp Đà Nẵng