Home / Hội viên / PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HỒNG CHÂU

Bệnh viện Đa khoa gia đình

Bệnh viện Đa khoa gia đình
số 73, Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, tp Đà Nẵng