Home / Hội viên / CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THẨM MỸ GANGWHOO

Câu lạc bộ quản lý y tế tư nhân (PHM)

Câu lạc bộ quản lý y tế tư nhân (PHM)
Club Private Healthcare Management
11/01/2015
Tập hợp các chuyên gia và đồng nghiệp trong lãnh vực y tế để tổ chức các hội nghị, hội thảo, đợt tập huấn, trao đổi qua internet, chuyển giao công nghệ quản lý… về các vấn đề học thuật, kiến thức, kỹ năng liên quan đến quản lý y tế tư nhân ở Việt Nam.
Tập hợp tất cả các Anh Chị Em trong cộng đồng quan tâm đến vấn đề y tế tư nhân, có những tâm huyết muốn chia sẻ, có những câu hỏi muốn tìm thấy câu trả lời, có những vấn đề muốn giải quyết cho ngành..Vì một nền y tế tư nhân Việt Nam chất lượng và an toàn hơn mỗi ngày, hãy cùng chung tay