Home / Hội viên / Phòng xét nghiệm quốc tế GENTIS trực thuộc công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC LANQ

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC LANQ
Số 33, ngõ 26 đường á Lữ, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
02402241433
0240857639
2400233806