Home / Hội viên / Phòng xét nghiệm quốc tế GENTIS trực thuộc công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền

Cty CP BV Quốc tế JCH Sài Gòn ITO

Cty CP BV Quốc tế JCH Sài Gòn ITO
305 Lê Văn Sỹ, P.1, Q.Tân Bình, TP. HCM
08.3.8441399
08.3 9912028
saigon-ito@hcm.vnn.vn
http://saigonitohospital.com/