Home / Hội viên / BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH QUẢNG BÌNH

Bệnh viện đa khoa Bình Dân (Đà Nẵng)

Bệnh viện đa khoa Bình Dân (Đà Nẵng)
376 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
(0511) 3.714.030
(0511) 3.714.552
binhdandanang@gmail.com
http://binhdanhospital.vn/