Home / Hội viên / BỆNH VIỆN ĐA KHOA TTH QUẢNG BÌNH

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO BỐ HẠ

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CHẤT LƯỢNG CAO BỐ HẠ
xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, Bắc Giang
02403539789
ctcpyttp@gmail.com
01/01/1970