Home / Hội viên / PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN ĐÔNG HIẾU

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU CÔNG NGHIỆP

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU CÔNG NGHIỆP
Phố Thiều Hoa, P.Tân Dân, TP. Việt Trì, Phú Thọ
(0210) 3666 678
ykhoavietduc@gmail.com
www.ykhoavietduc.com