Home / Hội viên / CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THẨM MỸ GANGWHOO

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN VIỆT

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN VIỆT
SN 139-141, ĐƯỜNG CẦN TRẠM, THỊ TRẤN VÔI, HUYỆN LẠNG GIANG, TỈNH BÁC GIANG
0912898183
phongkhamdkqtanviet@gmail.com
07/06/2018
2400494773-01

Phòng khám đa khoa tư nhân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ đa chuyên khoa 24/24h tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.