Home / Hội viên / Phòng xét nghiệm quốc tế GENTIS trực thuộc công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích Di truyền

Phòng khám Đa khoa Tâm Trí Đức

Phòng khám Đa khoa Tâm Trí Đức
Thôn 1 - Xã Thọ Dân - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa
0941 260 281
chamdungluus76@gmail.com

Phòng khám Đa khoa Tâm Trí Đức là phòng khám Đa khoa, thành lập năm 2019, số giường: 08 có địa chỉ tại Thôn 1 - Xã Thọ Dân - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa