Home / Chưa được phân loại / Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Ngày 25-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do ông Phạm Trung Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có GS. TS Nguyễn Văn Đệ, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và các thành viên của Hiệp hội.

Tổng thư ký Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam Trần Tiến Quân báo cáo công tác tổ chức của Hiệp hội tại buổi làm việc.

Báo cáo của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tại buổi làm việc cho biết: Hiện nay, Hiệp hội có 212 hội viên (190 hội viên chính thức, 22 hội viên liên kết). Trong những năm qua, Hiệp hội luôn chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành y tế. Các nội quy, quy chế, điều lệ hoạt động của Hiệp hội đã được Bộ Nội vụ phê duyệt; phát huy vai trò là cầu nối thông tin, thường xuyên cập nhật, phổ biến các cơ chế, chính sách mới của Nhà nước, đặc biệt là kiến thức liên quan đến chính sách pháp luật về y tế đến hội viên.

Sau gần 10 năm thành lập và phát triển, trải qua 2 kỳ đại hội, đến nay Hiệp hội không ngừng lớn mạnh, phát triển cả quy mô và chất lượng hoạt động, khẳng định rõ nét vị thế, vai trò không thể tách rời của cộng đồng y tế tư nhân đối với hệ thống y tế Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Hoạt động của Hiệp hội ngày càng đi vào thực chất, thể hiện rõ là tổ chức xã hội – nghề nghiệp thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Với vị thế là một trong những tổ chức hội nghề nghiệp uy tín bậc nhất cả nước, Hiệp hội được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các Bộ, ngành ghi nhận, đánh giá cao, nhất là trong công tác tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng cơ chế chính sách của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; công tác tiếp thu phản ánh, kiến nghị và hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên; tham gia các hoạt động an sinh xã hội…

Thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ trao đổi tại buổi làm việc.

Đối với tình hình hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện do Hiệp hội quản lý, trong thời gian qua đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và giúp đỡ cộng đồng. Việc sử dụng tài sản, tài chính trong hoạt động của Hiệp hội theo các năm cụ thể; việc thu chi tài chính được kê khai minh bạch. Nguồn thu tài chính của Hiệp hội chủ yếu từ hội phí hàng năm của hội viên, thu từ các hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và nguồn tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong Hiệp hội. Các khoản chi của Hiệp hội phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đề nghị Bộ Nội vụ xem xét thống nhất xây dựng quy trình xét duyệt thi đua khen thưởng đối với tổ chức hội, hiệp hội trong cả nước; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về tổ chức hội, hiệp hội nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức hội, giúp các tổ chức hội hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, đúng tính chất, tôn chỉ, mục đích, điều lệ và quy định pháp luật…

Kết luận buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ Phạm Trung Giang ghi nhận, đánh giá cao các kết quả hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua, nhất là đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và an sinh xã hội.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ Phạm Trung Giang đề nghị trong thời gian tới, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong tập hợp, điều hành hoạt động của Hiệp hội; tăng cường việc phát triển hội viên để có thêm nguồn lực đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ; quan tâm thành lập các tổ chức có tư cách pháp nhân trong các hoạt động chuyên môn.

Đồng thời, cần cập nhật thường xuyên, liên tục gắn với tăng cường công tác tập huấn, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật; phát huy vai trò của tổ chức hội trong công tác vận động, tập hợp hội viên; thường xuyên cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu về Hội theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Chủ động đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, dự án để nhận được kinh phí hỗ trợ của Nhà nước và phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để có kinh phí hoạt động. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, hạn chế trong hoạt động của tổ chức hội, quỹ hội…

Tô Hà