Home / Tin tức / NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN THỨ 5, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG LẦN THỨ 5, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Ngày 24/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, Thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với sự tham dự của 85 đại biểu, có 11 đại biểu là Ủy viên Ban chấp hành báo vắng mặt do tình hình sức khỏe và bận công tác. Hội nghị có sự tham dự, chủ trì của bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; GS.TS Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.

Một số vị Ủy viên Ban Chấp hành vắng mặt đã tham gia ý kiến góp ý vào báo cáo bằng văn bản và qua thư điện tử gửi đến Hội nghị. Một số vị Ủy viên khác cũng có ý kiến góp ý khi thông qua Nghị quyết này.

Sau khi GS.TS Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hoàng Mạnh Thế, Phó Chủ tịch Hiệp hội thay mặt Ban Thường trực trình bày báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Hiệp hội trên các lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua và định hướng các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 và giai đoạn tới.

Hội nghị nghe 06 ý kiến phát biểu tham gia góp ý về các nội dung liên quan đến kết quả việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã đặt ra gồm: Ông Tống Văn Hùng, Chủ tịch Hội Y tế tư nhân tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Bệnh viện Tâm Đức Cầu Quan; ông Trần Đình Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt Tây Nguyên; ông Lê Hồng Lâm, Chủ tịch Bệnh viện Mắt Hitech; bà Phạm Thu Sanh, Giám đốc điều hành Bệnh viện Quốc tế Sản nhi Hải Phòng; GS.TS Đỗ Tất Cường Phó Tổng Giám đốc Hệ thống y tế Vinmec; PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý KCB Bộ Y tế; nghe ý kiến thảo luận góp ý của ông Nguyễn Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội của Quốc hội và ý kiến phát biểu chỉ đạo của bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế định hướng một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển của Hiệp hội và cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam, Hội nghị nhất trí quyết nghị các nội dung sau:

1. Nhất trí với Báo cáo kết quả chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành Hiệp hội trên các lĩnh vực hoạt động Hiệp hội do ông Hoàng Mạnh Thế, Phó Chủ tịch Hiệp hội trình bày tại Hội nghị.

2. Ban Chấp hành tiếp thu ý kiến đóng góp của các ông/bà Ủy viên Ban chấp hành, các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị để bổ sung hoàn chỉnh báo cáo trước khi ban hành. Đặc biệt là ý kiến phát biểu định hướng, chỉ đạo của bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hiệp hội cần tiếp tục phát huy thế mạnh là tổ chức thành viên của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia tích cực, hiệu quả các diễn dàn… liên quan đến cơ chế, chính sách về lĩnh vực y tế, bảo hiểm y tế. Bộ Y tế đặt hàng Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tích cực phối hợp với các Vụ, Cục và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực vào ngày 01/01/2024, đồng thời phối hợp với hệ thống y tế công lập kịp thời phản ánh đến Bộ Y tế những tồn tại, vướng mắc và định hướng mới để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện cho hoạt động của ngành, góp phần đưa ngành y tế Việt Nam xứng tầm với Quốc tế.

3.Giao Ban thường trực Hiệp hội căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến lĩnh vực y tế và định hướng hoạt động của Hiệp hội chỉ đạo các bộ phận liên quan cụ thể hóa các nội dung định hướng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thành chương trình hoạt động trong năm 2023 và trong thời gian tới.

4.Hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ chung, đó là: tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động; nghiên cứu thực tiễn, tiếp thu ý kiến cộng đồng y tế tư nhân, tổng hợp báo cáo Quốc hội, UBTW MTTQ Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành trung ương các quy định pháp luật, cơ chế chính sách mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, tạo rào cản, kìm hãm sự phát triển đối với khối y tế tư nhân với 6 nhóm giải pháp được nêu trong báo cáo tại Hội nghị.

5.Tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông về hoạt động của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, khẳng định uy tín, vị thế và những đóng góp của Hiệp hội đối với lĩnh vực y tế Việt Nam và sự phát triển của đất nước. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ các chương trình đào tạo nâng cao nghệp vụ, chuyên môn và phát triển hội viên mới.

6.Hội nghị tiếp tục kêu gọi các đơn vị hội viên đoàn kết, hợp tác vượt qua khó khăn, quyết tâm xây dựng Hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân lĩnh vực y tế trong cả nước phát triển bền vững, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024, góp phần vào sự đổi mới, phát triển của ngành y tế Việt Nam.

Toàn văn Nghị Quyết: 40 Nghị quyết BCH Hiệp hội _Kỳ họp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Báo cáo tại Hội nghị: 38 Báo cáo tại Hội nghị BCH mở rộng

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam./.