Home / Tin tức / Thống kê, lập danh sách đề nghị tiêm Vắc xin phòng dịch Covid-19

Thống kê, lập danh sách đề nghị tiêm Vắc xin phòng dịch Covid-19

Ngày 26/2/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ – CP về mua và sử dụng Vắc xin phòng Covid-19. Theo đó, đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, bao gồm: người làm việc trong các cơ sở y tế (không phân biệt công – tư), người tham gia phòng chống dịch, quân đội, công an…

Ngày 29/5/2021, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam (Hiệp hội) đã có Công văn số 41/CV-BVTN báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Công văn số 21/CV-BVTN gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phân bổ Vắc xin COVID-19 cho nhân viên y tế đang làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân.

Ngày 11/6/2021, Bộ Y tế có Công văn số 4667/BYT-DP về việc tiêm phòng Covid-19 cho các đơn vị. Theo đó, trong danh sách gửi kèm, Bộ Y tế hướng dẫn Hiệp hội và các đơn vị y tế tư nhân chủ động liên hệ với các Sở Y tế trên địa bàn để lập kế hoạch tiêm chủng Vắc xin Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả theo hướng dẫn tại Công văn số 4260/BYT-DP ngày 25/5/2021 của Bộ Y tế.

Tuy nhiên đến nay, theo phản ánh của các hội viên Hiệp hội, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phân bổ Vắc xin Covid-19 cho các cơ sở y tế tư nhân nhưng số lượng hạn chế rất ít, có đơn vị chỉ đạt 10% số lượng nhân viên y tế tại đơn vị, không đáp ứng đúng yêu cầu của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Để đảm bảo quyền lợi và an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế tư nhân, Hiệp hội xây dựng kế hoạch thống kê tổng hợp nhu cầu tiêm Vắc xin Covid-19 của các đơn vị hội viên, làm cơ sở đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế ưu tiên, giải quyết, đảm bảo đúng tinh thần Nghị quyết số 21/NQ – CP của Chính phủ.

Đề nghị các đơn vị hội viên khẩn trương tổng hợp, lập danh sách và cung cấp thông tin chi tiết số lượng cán bộ, nhân viên của đơn vị (theo biểu mẫu) gửi về Văn phòng Hiệp hội (Số 595 Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, TP. Thanh Hoá, Email: hiephoibenhvientu@mgail.com, ĐT: Mrs Hằng: 0915568224) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, thời gian trước ngày 7/7/2021.

Vui lòng xem file đính kèm:

1.49.CV đăng ký Vắc xin Covid-19 (1)

2.Danh sách đề nghị tiêm Vắc xin phòng dịch Covid – 19

Nguồn: Văn phòng Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam