Home / Chưa được phân loại / Y tế tư nhân phát triển là một xu thế tất yếu

Y tế tư nhân phát triển là một xu thế tất yếu

Có thể khẳng định, y tế tư nhân phát triển là một xu thế tất yếu và phù hợp với nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, để khuyến khích và thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng hệ thống y tế tư nhân phát triển về số lượng, hiệu quả về chất lượng rất cần sự “kiến tạo” của Chính phủ, Bộ ngành và sự ủng hộ của toàn xã hội.
Y tế tư nhân phát triển là một xu thế tất yếu
Ban chấp hành Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam

Kết quả của trí tuệ và sự đoàn kết

Sáng ngày 28/10/2023, tại Đà Nẵng, Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hội viên năm 2023 với sự tham dự của các đại biểu thuộc các bộ, ban nghành Trung Ương, UBND TP Đà Nẵng và hơn 300 đại biểu và thành viên thuộc Hiệp hội.

Nguyễn Văn Đệ
GS.TS Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại Hội nghị

GS.TS Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội nhấn mạnh, trong năm qua Hiệp hội đã khẳng định vị thế, uy tín đối với các cơ quan trung ương, địa phương thông qua những hoạt động có tính đổi mới, hiệu quả, thực chất, có chiều sâu, tác động lan tỏa tới toàn bộ cơ sở y tế tư nhân cả nước. Đối với ngành y tế, trong đó có y tế tư nhân, năm 2023 là giai đoạn vừa trải qua cơn khủng hoảng đại dịch COVID-19, mới trở lại hoạt động ổn định vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra. Tuy vậy, 2023 cũng là năm đánh dấu nhiều đổi mới, có tính bước ngoặt lịch sử của ngành y tế, bởi Quốc hội, Chính phủ, UBTW MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế và các Ban, Bộ, Ngành trung ương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, quy định pháp luật mới, mở đường mới, tạo khí thế mới, hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, tạo động lực cho cơ sở y tế phát triển.

Hoàng Mạnh Thế
Ông Hoàng Mạnh Thế – Phó chủ tịch Hiệp hội báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Ông Hoàng Mạnh Thế, Phó Chủ tịch Hiệp hội đã thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội bệnh viên tư nhân Việt Nam, báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm qua các tham luận góp ý, xây dựng pháp luật của Hiệp hội đều chứa đựng những lập luận có cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn được Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, ghi nhận, đánh giá là xác đáng, có tính xây dựng cao, thể hiện rõ nét trách nhiệm, trí tuệ và bản lĩnh, dám nói vì sinh mệnh và sự ổn định, phát triển của hệ thống y tế tư nhân nói riêng và ngành y tế nói chung.

Cụ thể, như Luật đấu thầu 2023, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2018/NĐ-CP; Góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều Luật KCB số 15/2023/QH15; Dự thảo Luật BHYT (sửa đổi); Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu sửa đổi; Dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 15/2019/TT-BYT về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Dự thảo Thông tư Bảng phân loại quốc tế về mã hóa bệnh, tật, nguyên nhân tử vong ICD-10 và nguyên tắc mã hóa bệnh tật theo ICD-10….

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng phản ánh những bất cập trong Quy chế bệnh viện năm 1997, góp ý Dự thảo Thông tư về việc bãi bỏ một số nội dung trong Quy chế bệnh viện. Đề nghị Bộ Y tế xem xét, báo cáo Chính phủ điều chỉnh bổ sung lương tăng thêm vào cơ cấu giá theo đúng quy định tại Thông tư số 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế và được áp dụng thanh toán KCB BHYT từ ngày 01/7/2023, đảm bảo theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 24/20023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ và thông báo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện việc chi trả lương, phụ cấp, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên, người lao động theo mức tăng lương cơ sở (từ 1.490.000đ lên 1.800.000 đồng, tăng 20%).

Công tác hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật luôn được Hiệp hội quan tâm, chú trọng, nhất là những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách KCB BHYT và sự phát triển của các cơ sở hội viên.

Trần Tiến Quân
Ông Trần Tiến Quân – Tổng thư ký Hiệp hội phát biểu tại Hội nghị

Cần xoá bỏ tư tưởng “Y tế công và tư”

Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, hệ thống y tế nói chung, y tế tư nhân nói riêng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; tình trạng thiếu bệnh viện, thiếu giường bệnh, thiếu nhân lực y tế so với nhu cầu thực tế vẫn xảy ra trên toàn quốc, ảnh hưởng đến chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến trên chậm được khắc phục. Nền công nghiệp dược, thiết bị y tế phát triển chậm, ảnh hưởng đến sự ổn định đối công tác KCB của cơ sở y tế.. Vấn đề quản lý, ưu đãi đầu tư về đất đai y tế tư nhân, quy trình pháp luật đầu tư dự án y tế tư nhân quá nhiều bất cập, vướng mắc, có lúc, có nơi còn lúng túng, mâu thuẫn. Công tác đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống y tế tư nhân cũng chưa được quan tâm đúng mức, có nơi nặng tính phân biệt, lạm dụng xây dựng chính sách, làm xáo trộn hoạt động quản lý nhân lực giữa cơ sở y tế công lập và tư nhân… Một số địa phương còn tư tưởng xem nhẹ vai trò của y tế tư nhân.

Lê Quang Nam
Ông Lê Quang Nam – Phó chủ tịch UBND TP Đà nẵng phát biểu tại Hội nghị

Với những đóng góp và kết quả đạt được trong thời gian qua, có thể khẳng định y tế tư nhân phát triển là một xu thế tất yếu và phù hợp với nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, làm thế nào để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư thêm nhiều dự án bệnh viện tư nhân, xây dựng hệ thống y tế tư nhân mạnh về số lượng, hoạt động hiệu quả về chất lượng, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 20/NQ-TW đặt ra, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của ngành y tế Việt Nam…?

Thực tế này đòi hỏi Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam tiếp tục tập hợp trí tuệ, đoàn kết, cống hiến công sức, trí tuệ, hiến kế với Chính phủ, Quốc hội, Bộ Y tế những giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục cải cách, đổi mới, điều chỉnh chiến lược phát triển mới để phù hợp với tình hình và thực tiễn.

Trong đó có mục tiêu tham gia đóng góp xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của sự phát triển giữa hệ thống y tế tư nhân với y tế công lập, góp phần thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và phát triển bền vững giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, giải pháp mà Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương đảng đã đặt ra. Quyết tâm thực hiện chương trình chuyển đổi số y tế quốc gia đã và đang được Ngành y tế triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết số 52- NQ/TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Y tế tư nhân phát triển là một xu thế tất yếu
Đại biểu tham gia Hội nghị
HH BV tư nhân
Toàn cảnh Hội nghị